top of page

Brandtätning

Alla genomföringar i en brandcell behöver brandtätning för att inte rök,

eld eller vatten ska kunna sprida sig vidare till andra delar av byggnaden.

Det räcker alltså inte med att väggar och bjälklag som är brandavskiljande, utan man behöver komplettera med andra material. 

Tjänster: Tjänster
bottom of page