top of page

Ventilation

För att få bra luft inomhus krävs god ventilation. Fungerar inte ventilationen kan

huset bland annat få fuktskador, ökad tillkomst av kvalster och

högre radonhalter.

Ventilationen i husen är till för att byta ut förorenad inomhusluft mot renare uteluft. Föroreningarna får vi bland annat genom matlagning, tvätt och rökning.

Som privatperson minskar du

dina arbetskostnader genom att använda ROT-avdraget.

Vi kan hjälpa dig med alla typer av ventilationsarbete.

Vi arbetar med  privatperson, företag och fastighetsägare.

  Kontakta oss på telefon eller via formulär!

Våra tjänster inom ventilation:

  • projektering

  • kalkylering

  • montage

  • isolering

  • rengöring av ventilation

  • injustering

  • OVK

bottom of page